Αιτίες Δυσλειτουργίας της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης


 

 

 

 

 

 

Οι περισσότερες διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης σχετίζονται με μετατόπιση ή δομική βλάβη του διάρθριου δίσκου, φθορά ή κάταγμα του κονδύλου της γνάθου, με εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης όπως οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ σε σχετικά λιγότερες περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται στους μύες του προσώπου που ελέγχουν την κίνηση της γνάθου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως συνυπάρχουν περισσότερα από ένα από αυτά τα προβλήματα.
Οι δυσλειτουργίες της κροταφογναθικής διάρθρωσης εμφανίζονται συνήθως όταν είτε η ίδια η άρθρωση είτε οι μύες που την ελέγχουν βρίσκονται κάτω από έντονη πίεση ή συνεχή φόρτιση. Τα αίτια της πάθησης μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την φυσιολογία της άρθρωσης αλλά αρκετές φορές η πρωτογενής αιτιολογία είναι ψυχολογικής φύσεως.

 


 

 

 

 

Τα κύρια αίτια του κροταφογναθικού συνδρόμου είναι :

  • Κακή σύγκλειση δοντιών. Όταν τα δόντια των δύο σιαγόνων έχουν πρόβλημα σύγκλεισης δηλαδή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ώστε να πατάνε ομοιόμορφα όταν δαγκώνουμε, η πίεση της μάσησης κατανέμεται ανόμοια στις 2 πλευρές της σιαγόνας ασκώντας υπερβολική πίεση στην άρθρωση και τους μύες της μίας πλευράς του προσώπου. Παρόμοιο πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκλεισης δοντιών, αλλά συνηθίζουμε ή είμαστε αναγκασμένοι να μασάμε μόνο από τη μία πλευρά (πχ. γιατί λείπουν κάποια δόντια ή έχουμε μια άφθα στη μια πλευρά του στόματος). Οι προσθετικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες) μπορεί επίσης να προκαλέσουν ανάλογο πρόβλημα αν φτιαχτούν ψηλότερες από το φυσικό δόντι.
  • Βρουξισμός (σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών). Ο βρουξισμός, δηλαδή η συνήθεια να σφίγγουμε ή να τρίζουμε τα δόντια μας, είναι απο τις συνηθέστερες αιτίες δυσλειτουργιών της κροταφογναθικής άρθρωσης. Οι πιέσεις που ασκούνται στα δόντια, τη γνάθο και τις αρθρώσεις της, και στους μύες του προσώπου είναι πολύ ισχυρές και με παρατεταμένη διάρκεια προκαλώντας προβλήματα.
  • Άγχος και ψυχολογική πίεση. Οι ψυχολογικοί παράγοντες όπως το χρόνιο άγχος είναι συχνά οι γενεσιουργές αιτίες του κροταφογναθικού συνδρόμου είτε μέσω της συνεχούς σύσπασης των μυών του προσώπου είτε μέσω της πρόκλησης βρουξισμού.
  • Τραυματισμοί της γνάθου, της άρθρωσης ή των μυών μπορεί να εξελιχθούν σε δυσλειτουργία της ΚΓΔ. Ένα κτύπημα στο σαγόνι μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση ή βλάβη στον διάρθριο δίσκο ή τον κόνδυλο της γνάθου, με αποτέλεσμα την αλλαγή της θέσης της γνάθου και του τρόπου κίνησης της. Η αλλαγή της θέσης της γνάθου αλλάζει και τον τρόπο επαφής των δοντιών οδηγώντας σε κακή σύγκλειση και περαιτέρω επιβάρυνση της κατροταφογναθικής διάρθρωσης.
  • Επαγγελματικές συνήθειες όπως πχ. κάποιος που μιλάει πολύ ώρα στο τηλέφωνο στηρίζοντας το ανάμεσα στο κεφάλι και τον ώμο.
  • Κακή στάση σώματος και κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός κατά την πολύωρη εργασία σε υπολογιστή.
  • Υπερβολικές κινήσεις, όπως το υπερβολικό άνοιγμα του στόματος πέραν του φυσιολογικού ορίου πχ. σε ένα χασμουρητό.
  • Κακές συνήθειες, όπως να δαγκώνουμε συνεχώς τα νύχια μας, ένα μολύβι ή άλλα αντικείμενα.
  • Το μάσημα τσίχλας για πολλές ώρες την ημέρα καταπονεί την άρθρωση και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
  • Οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδής αρθρίτιδα.