Πώς προκαλούνται οι δυσμορφίες σε δόντια και πρόσωπο;


 

Οι περισσότερες ανωμαλίες σύγκλεισης δοντιών ή γνάθων είναι κληρονομικές αλλά υπάρχουν και μερικές επίκτητες.
Κληρονομικές μπορεί να είναι ο συνωστισμός δοντιών, ο μεγαλύτερος ή μικρότερος αριθμός δοντιών από το φυσιολογικό, η σχιστία χείλους και υπερώας και ευρεία γκάμα άλλων ανωμαλιών των σιαγόνων και του προσώπου.


Επίκτητη ανωμαλία σύγκλεισης δοντιών ή γνάθων μπορεί να προκληθεί από θηλασμό του δακτύλου, ώθηση της γλώσσας προς τα έξω, φράξιμο των αναπνευστικών οδών από αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών από τερηδόνα ή απώλεια των μόνιμων δοντιών χωρίς αντικατάστασή τους.


Είτε πρόκειται για κληρονομικές είτε για επίκτητες, οι δυσμορφίες αυτές επηρεάζουν όχι μόνο την ευθυγράμμιση και σύγκλειση των δοντιών, την λειτουργεία των γνάθων αλλά και την αισθητική του προσώπου.