Γιατί θα πρέπει να επιλέξετε κάποιον ειδικό;


 

 

 

 

 

Τα δόντια και τις περισσότερες φορές το πρόσωπο μπορεί να σημειώσουν μόνιμη αλλαγή με την ορθοδοντική θεραπεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η θεραπεία να γίνει με το σωστό τρόπο.


Ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με τη διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την καθοδήγηση των γνάθων σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους, με στόχο την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τού στόματος και της αισθητικής του προσώπου τόσο σε νεαρά άτομα όσο και σε ενήλικες. Πρόκειται για μία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της οδοντιατρικής συγκρινόμενη με όλες τις ανάλογες ειδικότητες της ιατρικής.

Για την άσκηση της oρθοδοντικής απαιτούνται επιπλέον των γνώσεων του γενικού οδοντιάτρου, ειδικές γνώσεις, οι οποίες αποκτώνται μετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής σε ολοκληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Ο τίτλος του ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από εξετάσεις. Έτσι, δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του ορθοδοντικού, μόνο όσοι έχουν τη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου. O ορθοδοντικός, δηλαδή ο ειδικευμένος πλέον οδοντίατρος, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο της ορθοδοντικής. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν την πιο προηγμένη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και λόγω της εκτεταμένης εκπαίδευσης και των γνώσεών τους, μπορούν να επιλέξουν αποτελεσματικές μεθόδους και υλικά στο πιο συμφέρον κόστος για να διορθώσουν διάφορα ατομικά προβλήματα.