Λειτουργικά μηχανήματα 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μηχανήματα αυτά είναι κινητά και χρησιμοποιούνται μόνο σε παιδιά και εφήβους. Χρησιμοποιούνται για την διόρθωση σκελετικών προβλημάτων όπως επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας υποπλαστικής κάτω γνάθου. Έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της σύγκλεισης των δοντιών και του προφίλ του ασθενούς.

Είναι μηχανήματα απλά στην χρήση και δεν ενοχλούν στο φαγητό και στον καθαρισμό των δοντιών. Κατασκευάζονται στην Ελλάδα από εξειδικευμένους Ορθοδοντικούς Τεχνολόγους με τα καλύτερα υλικά και τηρώντας τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες της Ε.Ε. . Κατασκευάζονται σε διάφορα μοντέρνα χρώματα και σχέδια που ικανοποιούν και τον πιό απαιτητικό μικρό/ή μας ασθενή. 

Η συνεργασία του ασθενή είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας με λειτουργικά μηχανήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε στην κλινική μας τις σύγχρονες τεχνολογίες για ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση της συνεργασίας του ασθενή στην θεραπεία π.χ με το σύστημα THERAMON