Είδη Ορθοδοντικών μηχανισμών


 

 

 

 

 

  1. Κινητοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί (Μασελάκια)
  2. Λειτουργικοί Ορθοδοντικοί μηχανισμοί
  3. Εξωστοματικά μηχανήματα
  4. Ακίνητοι μεταλλικοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί (μεταλλικά σιδεράκια)
  5. Αισθητικοί ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοι (λευκά σιδεράκια)
  6. Αόρατοι ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοι (γλωσσικά σιδεράκια)
  7. Ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια
  8. Ορθοδοντική και πλαστική χειρουργική