Ορθοδοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβασηΕνήλικες ασθενείς με σοβαρά σκελετικά προβλήματα που προκαλούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα αντιμετωπίζονται μεσυνδυασμένη ορθοδοντική και χειρουργική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο πρόσωπο. Στην ειδική επίσκεψη όπου πραγματοποιείται το συμβουλευτικό ραντεβού ο ορθοδοντικός επεξηγεί λεπτομερώς τη διαδικασία της θεραπείας και παρουσιάζει στον ασθενή τις "χειρουργικές προβλέψεις" που δείχνουν όλες τις αλλαγές σε πρόσωπο και δόντια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.