Πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία με μασελάκια 

 

 

 

 

Για ορισμένα ορθοδοντικά προβλήματα είναι απαραίτητη η πρώιμη επέμβαση του ορθοδοντικού. Η λέξη "πρώιμη" δηλώνει πως η θεραπεία παρέχεται ενόσω ο ασθενής βρίσκεται σε περίοδο μικτής οδοντοφυϊίας (έχει ταυτόχρονα μόνιμα και παιδικά δόντια στο στόμα). Η πρώιμη επέμβαση δεν αποκλείει απαραιτήτως την ανάγκη για μελλοντική θεραπεία αλλά εγγυάται την απλούστευση τυχόν μελλοντικού προβλήματος (π.χ. αποφυγή εξαγωγής μόνιμου δοντιού, αποφυγή σκελετικής ασυμμετρίας κλπ).
Χρησιμοποιούμε μηχανήματα απλά στην χρήση και δεν ενοχλούν στο φαγητό και στον καθαρισμό των δοντιών. Κατασκευάζονται στην Ελλάδα από εξειδικευμένους Ορθοδοντικούς Τεχνολόγους με τα καλύτερα υλικά και τηρώντας τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες της Ε.Ε. . Κατασκευάζονται σε διάφορα μοντέρνα χρώματα και σχέδια που ικανοποιούν και τον πιό απαιτητικό μικρό/ή μας ασθενή. 

 

 

Οι ακόλουθες περιστάσεις συνήθως χρήζουν πρώιμης επέμβασης:

 

- Έλλειψη χώρου για ανατολή μόνιμων δοντιών: σκοπός της θεραπείας είναι η δημιουργία χώρου που θα διευκολύνει την ανατολή όλων των μόνιμων δοντιών και θα μειωθεί η πιθανότητα εξαγωγής μόνιμων δοντιών.

 

 

 


 

 


- Άνω πρόσθια δόντια που "προεξέχουν" αρκετά: σκοπός της θεραπείας είναι να βελτιώσει τη θέση των μπροστινών δοντιών ώστε να προστατεύονται από τραυματισμούς.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

- Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση (άνω οπίσθια δόντια κλείνουν μέσα από τα κάτω δόντια): η περίπτωση αυτή αφορά σκελετική στένωση της άνω γνάθου. Σκοπός της θεραπείας είναι η διεύρυνση της άνω γνάθου ώστε να υπάρξει αρμονία ανάμεσα στα άνω και κάτω οπίσθια δόντια και να αποφευχθεί η σκελετική ασυμμετρία της κάτω γνάθου.

 

 

- Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση (άνω πρόσθια δόντια κλείνουν μέσα από τα κάτω πρόσθια δόντια): σκοπός της θεραπείας είναι η επαναφορά της σωστής σχέσης μεταξύ άνω και κάτω προσθίων δοντιών για αποφυγή σοβαρών περιοδοντολογικών προβλημάτων όπως επίσης σοβαρής σκελετικής δυσαρμονίας μεταξύ των γνάθων, που θα χρειάζονταν ίσως χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί μετά το πέρας της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού.  

 

 

 

 

 

 

- Πρόωρη απώλεια νεογιλών (βρεφικών) δοντιών: σκοπός της θεραπείας είναι η διατήρηση (όπου χρειάζεται) χώρου για την ανατολή των μόνιμων δοντιών προς αποφυγή έντονου συνωστισμού των δοντιών και πολλές φορές έγκλεισης(παραμονής του δοντιού μέσα στο οστούν της γνάθου) κάποιων μονίμων δοντιών.