Συμπτώματα ΣΑΥ


 

 

 

 

 

Aπό άποψη συμπτωμάτων των ασθενών με ΣAY τα συνηθέστερα και χαρακτηριστικότερα είναι το βαρύτατο διακεκομμένο ροχαλητό και η ημερήσια υπνηλία.

Tο ροχαλητό είναι ένδειξη στενώσεως του φαρυγγικού αυλού και οι διακοπές ενδεικτικές αποφράξεως αυτού, ενώ η υπνηλία οφείλεται στην καταστροφή της αρχιτεκτονικής του ύπνου.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν είναι:

- Μη αποδοτικός ύπνος ή αίσθημα κοπώσεως μετά τον ύπνο

- Ιδρώτες και πολυουρία κατά τη νύκτα

- Διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο (παρατηρούμενες από την/τον σύντροφο της κλίνης)

- Στεγνό στόμα και φάρυγγας το πρωί, πρωινές κεφαλαλγίες και σύγχυση

- Αιφνίδιες αφυπνίσεις με έντονο αίσθημα δυσπνοίας ή "πνιξίματος"

- Ανικανότης

- Διαταραχές της προσωπικότητος

- Συχνές εγέρσεις από την κλίνη και αναφερόμενη αυπνία


H μοναδική εργαστηριακή εξέταση που απαιτείται για το επισφράγισμα της διαγνώσεως του ΣAY είναι η πολυπαραμετρική καταγραφή κατά τη διάρκεια του ύπνου.