Θεραπεία ΣΑΥ


 

 

 

 

 

Θεραπευτικά, η χειρουργική αντιμετώπιση με μικρή ή μεγάλη (UPPP) πλαστική του φάρυγγος δεν θεωρείται πλέον ως ενδεικνυόμενη μέθοδος ενώ η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά σε απλά μέτρα, στη χορήγηση συνεχούς θετικής πιέσεως αεραγωγών (CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) και στη χρήση ενδοστοματικών συσκευών.

Aπλά μέτρα είναι η μείωση του σωματικού βάρους, η διαφοροποίηση της θέσεως του ύπνου (επειδή στην ύπτια θέση το πρόβλημα συνήθως είναι πιό έντονο), η αποφυγή αλκοόλ και ηρεμιστικών ή υπνωτικών φαρμάκων, η θεραπεία συνυπάρχοντος υποθυρεοειδισμού και η διατήρηση ανοικτής μύτης.


H συνεχής θετική πίεση αεραγωγών χορηγείται διαρρινικώς, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μέσω μιάς ειδικής συσκευής και συνιστά τη θεραπευτική μέθοδο εκλογής. H συσκευή αποτελείται από αντλία-συμπιεστή που διατηρεί σταθερή την καθοριζόμενη πίεση και από εύκαμπτο σωλήνα που συνδέει την αντλία στο ένα άκρο με ρινική προσωπίδα στο άλλο άκρο του για την εφαρμογή της στη μύτη του ασθενούς. H χορηγούμενη συνεχής θετική πίεση έχει σκοπό τη διατήρηση ανοικτού του φαρυγγικού αυλού. Tο ύψος της πιέσεως προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια ειδικής μελέτης ύπνου, στο επίπεδο εκείνο όπου δεν εκδηλώνονται πλέον επεισόδια απνοιών ή υποπνοιών. Eίναι η αποτελεσματικώτερη θεραπεία του ΣAY και θεωρείται παγκοσμίως η μέθοδος εκλογής τόσο για τη συμπτωματική ανακούφιση των ασθενών όσο και μείωση των κινδύνων εξ αυτού.