Τί είναι η Κροταφογναθική Άρθρωση ;


 

 

 

 

Η κροταφογναθική άρθρωση είναι η κινητή άρθρωση που συνδέει την κάτω γνάθο με το υπόλοιπο κρανίο στη περιοχή του κροταφικού οστού. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από κάθε αυτί εκατέρωθεν του προσώπου στο σημείο σύγκλεισης της άνω με την κάτω γνάθο.
Πρόκειται για μιά από τις πλέον πολύπλοκες διαρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, αποτελούμενη από το κροταφικό οστό, την κάτω γνάθο, τον διάρθριο δίσκο, και τους μασητικούς μύες που εξασφαλίζουν την ομαλή κίνηση της γνάθου και στις 3 διαστάσεις (πάνω-κάτω, εμπρός-πίσω, αριστερά-δεξιά) που είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες της μάσησης και της ομιλίας.
Η κάτω γνάθος καταλήγει σε ένα στρογγυλεμένο άκρο (κόνδυλος) που προσαρμόζεται σε ένα κοίλωμα του κροταφικού οστού (κροταφική γλήνη) σε κάθε πλευρά του κρανίου. Ανάμεσα τους παρεμβάλλεται ο διάρθριος δίσκος, ο οποίος μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα στην άρθρωση ανάμεσα στα δύο μέρη της. Ο σκοπός του διάρθριου δίσκου είναι η απόσβεση των κραδασμών και η διευκόλυνση της ομαλής κίνησης της σιαγόνας όταν ανοίγουμε και κλείνουμε το στόμα μας.
Για να λειτουργεί και να κινείται σωστά η γνάθος πρέπει οι αρθρώσεις και των 2 πλευρών να είναι σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς όμως, ακόμη και αν εμφανιστεί ένα αρχικό πρόβλημα μόνο στη μία πλευρά, η δυσλειτουργία της μίας άρθρωσης επιβαρύνει και την άλλη, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συχνά διαταραχή στην λειτουργία της άρθρωσης και της άλλης πλευράς.