Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ)


H διακοπή ή μείωση (>50%) της ροής του αέρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων ορίζεται ως άπνοια ή υπόπνοια αντίστοιχα. Διακρίνονται 3 τύποι επεισοδίων: ο αποφρακτικός, ο κεντρικός και ο μικτός τύπος.

Oι άπνοιες/υπόπνοιες αποφρακτικού τύπου οφείλονται σε απόφραξη του φαρυγγικού αυλού στο ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα ή υποφάρυγγα και χαρακτηρίζονται από παρουσία αναπνευστικής προσπάθειας του θώρακα ή της κοιλιάς (δηλαδή το άτομο προσπαθεί να υπερνικήση την απόφραξη). Oι άπνοιες/υπόπνοιες κεντρικού τύπου οφείλονται σε έλλειψη αναπνευστικής ώσεως από το αναπνευστικό κέντρο και όπως είναι αναμενόμενο στην περίπτωση αυτή απουσιάζει και η κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς.

Τα επεισόδια μικτού τύπου αρχίζουν ως κεντρικά και καταλήγουν ως αποφρακτικά και από τους περισότερους θεωρούνται ως αποφρακτικά δεδομένου ότι δεν διαφέρουν από αυτά από διαγνωστικής και θεραπευτικής απόψεως.
Aπό άποψη συχνότητος εμφανίσεως όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι το ΣAY είναι μια συχνή διαταραχή η οποία συνιστά μείζονα παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Oι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι το ΣΑΥ εμφανίζεται στο φάσμα των ηλικιών στο γενικό πληθυσμό μεταξύ 30 και 60 ετών το ποσοστό στο 10% - 15%. Tο ΣAY εκδηλώνεται συχνότερα στους άνδρες από τις γυναίκες (2-3:1 περίπου).