Κροταφογναθικό σύνδρομο


 

Ως κροταφογναθικό σύνδρομο (ΚΓΣ) χαρακτηρίζεται μια ομάδα προβλημάτων που αποδίδονται στην δυσλειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ). Τα κύρια συμπτώματα της πάθησης είναι η εκδήλωση χρόνιου γναθοπροσωπικού πόνου και προβλημάτων κίνησης της γνάθου. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενή διότι δυσχεραίνει καθημερινές λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση και η ομιλία.
Η πάθηση επηρεάζει την κάτω γνάθο (σιαγόνα), τις κροταφογναθικές αρθρώσεις και τους μασητικούς μύες. Ήταν γνωστή παλαιότερα σαν σύνδρομο Costen, από τον James Costen που ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τα χαρακτηριστικά της κροταφογναθικής δυσλειτουργίας και την συνέδεσε με προβλήματα σύγκλεισης των δοντιών. Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε αναλογία 2:1.