Επιπτώσεις ΣΑΥ


 

 

 

 

 

Oι σημαντικότερες επιπτώσεις του ΣAY είναι:

- Aρτηριακή υπέρταση

- Πνευμονική υπέρταση

- Αναπνευστική ανεπάρκεια (ιδίως εάν συνυπάρχει XAΠ ή νοσογόνος παχυσαρκία)

- Καρδιοπάθεια ή επιδείνωση προϋπάρχουσας

- Καρδιακές αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια

- Τροχαία ατυχήματα (λόγω της ημερήσιας υπνηλίας)

- Εγκεφαλικά επεισόδια

- Νευροψυχιατρικές διαταραχές

- Έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών και σεξουαλική δυσλειτουργία.