Εξωστοματικά μηχανήματα


 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Εξωστοματικό (φωτογραφία 1)
- Μάσκα προσώπου (φωτογραφία 2)


Και τα δύο αυτά είδη εξωστοματικών μηχανημάτων χρησιμοποιούνται σπάνια και μόνο  με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς σε ορθοδοντικές - ορθοπεδικές θεραπείες σκελετικών ανωμαλιών μεταξύ άνω και κάτω γνάθου. Ασκούν μεγάλες δυνάμεις με σκοπό την μετακίνηση των οστών των γνάθων προς την σωστή κατεύθυνση για να επιτευχθεί αρμονική σχέση μεταξύ τους Είναι εύχρηστες στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Οι εφαρμογές αυτές αφαιρούνται και επανατοποθετούνται από τον ίδιο τον ασθενή και χρησιμοποιούνται για ορισμένες ώρες καθημερινά σύμφωνα με οδηγίες του Ορθοδοντικού.

 

Η συνεργασία του ασθενή είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας με εξωστοματικά μηχανήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε στην κλινική μας τις σύγχρονες τεχνολογίες για ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση της συνεργασίας του ασθενή στην θεραπεία π.χ με το σύστημα THERAMON.
Παρ’ όλα αυτά σήμερα είναι συνήθως δυνατή η θεραπεία όλων των ορθοδοντικών ανωμαλιών χωρίς εξωστοματικά μηχανήματα!